Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image: Fo Bhruid

Fo Bhruid

"Ràinig mi a' chèidse gun trioblaid sam bith ach bha na gaisein air cùl m' amhaich ag èirigh, is fios a'm nach biodh m' uncail air mo leigeil a-mach à sealladh gun rudeigin air choreigin a bhith fa-near dha. Dh'fhosgail mi an doras-slaodaidh air a' chèidse, chithinn am putan dearg crochte anns an dorchadas. Bha mi air ceum a thoirt a-steach dhan lioft nuair a reub gath gorm dealanaich tron togalach gu lèir 's mhothaich mi nach robh làr anns an lioft idir."


Following the death of his parents Khaleel is alone in the world.  That is until he finds out he has an uncle.  Why was he never told this before and how much more of his family history has been kept from him.

We at Stòrlann are  delighted  to have worked with Torcuil Crichton who  has brought Robert Louis Stevenson’s Kidnapped into the 21st century.  Follow Khaleel on his journey to find his family and his heritage.

Listen!

Fo Bhruid read chapter by chapter by RG MacLean, Isle of Lewis.


E-books

Image: KindleE-books are now available for E-readers and Kindle devices. You can download Kindle for PC here.

Fo Bhruid epub (E-readers)
Fo Bhruid mobi (Kindle)

 

 

Memrise

//www.memrise.com/course/277207/fo-bhruid/

 


Graphic: FF correction